Vitajte na stránke, čo je Ju-Jutsu?

O spôsobe boja Ju – Jutsu existujú zmienky v starej japonskej mytológií už spred 2500 rokov. Začiatok moderného Ju – Jutsu sa traduje medzi 8. až 16. storočie nášho letopočtu. V týchto časoch bolo Japonsko zmietané neustálymi občianskymi vojnami. Ju – Jutsu bolo bojovým umením japonskej triedy bojovníkov Bushi, ktorá zahrňovala aj slávnych samurajov. Samuraji sa vracali k Ju – Jutsu, keď prišli o svoj meč v boji, alebo keď boli zastihnutí bez neho. Bol to spôsob neozbrojeného boja, ale využíval potreby aj zbrane (palicu, nôž…).

Éra Edo, nazývaná aj Tokugavská (1603 – 1867) nastolila pevnú vojenskú vládu na čele so shogunom. V tomto období prestal mať boj taký silný vplyv na život v Japonsku, a preto Ju – Jutsu prosperovalo aj ako umelecká forma. Toto obdobie je známe ako Zlatý vek Ju – Jutsu. Ju – Jutsu sa začalo presúvať viac smerom k neozbrojeným technikám. Niektoré z hlavných smerov Ju – Jutsu boli ovplyvnené čínskymi bojovými umeniami.

Obdobie reštaurácie Menji (1868), ktorá prinavrátila moc z rúk shoguna späť do rúk cisára, započalo obdobie úpadku Ju – Jutsu. Väčšina samurajov bojovala po boku shoguna a preto upadli po jeho porážke do nemilosti. Cisár im zakázal cvičiť ich formy boja. Niektorí majstri však naďalej pracovali v ilegalite, alebo preniesli svoje bojové umenie do iných krajín. V tomto období sa Ju – Jutsu dostáva po prvýkrát aj do Európy.

Roku 1882 zakladá Jigoro Kano (1860 – 1938) na základoch Ju – Jutsu Judo, ktoré sa stáva prostriedkom zdokonaľovania osobnosti. Počas príprav na 2. svetovú vojnu japonská vláda požiadala Kana, aby cvičil japonských vojakov. Kano, ako odpoveď na túto výzvu, začal skrývať techniky v Jude.

Po porážke Japonska v 2. svetovej vojne, nasledovala americká okupácia Japonska. Počas okupácie siahali Američania po všetkom, čo mohli z japonských vedomostí využiť, vrátane bojových umení. Aby sa tomuto zabránilo, bolo Judo pretvorené do formy zápasenia a mohlo sa naďalej praktikovať ako šport. Po ukončení americkej okupácie však už bolo Judo nenávratne zmenené. Napriek tomu mu Ju – Jutsu veľkou mierou vďačí za svoje pretrvanie.

Moderné Ju – Jutsu zahrňuje aj obranu proti zbraniam, ktoré priniesol čas, ako rozbité fľaše a pod. Ako šport sa Ju – Jutsu veľmi neujalo, pretože neponúka také možnosti športového zápolenia ako napríklad Judo, Karate.

Zdroj: www.jujitsuslovakia.sk