Strelecký klub KMP Nitra


OZNAM   POZOR

Podľa novelizovaného zákona 190/2003 Z. z.

Ten, kto má k 1. februáru 2022 v držbe zbraň zaradenú od 1. februára 2022 medzi
zbrane kategórie A uvedené v § 4 ods. 2 písm. l) až q), je povinný oznámiť policajnému útvaru
držbu takejto zbrane do 30. júna 2022.

Tlačivo nájdete na stránke MV SR.

Treba pozorne preštudovať uvedený zákon.